Doradztwo techniczne, outsourcing

Chłodziwa, oleje, smary, środki do obróbki plastycznej, środki myjące i inne detergenty, środki do dezynfekcji centralnych układów chłodzenia, środki biobójcze [biocydy, fungicydy] środki do uzdatniania wody przemysłowej.

 

Firma profesjonalnie świadczy usługi w obszarze :

 • Uzupełnianie stanów chłodziwa w maszynach do optymalnych poziomów.
 • Stały monitoring i raportowanie zużycia oraz stanu technicznego chłodziw w poszczególnych maszynach.
 • Utrzymywanie stężeń na odpowiednim, zalecanym przez producenta i dostosowanym do wymagań procesu, poziomie.
 • Zapewnienie odpowiedniej żywotności emulsji (6 miesięcy).
 • Stałe usuwanie oleju obcego z chłodziwa z użyciem sprzętu usługodawcy.
 • Okresowe badania laboratoryjne próbek chłodziwa pobranego z maszyn.
 • Czyszczenie, dezynfekcja maszyn i wymiana chłodziw.
 • Doradztwo i dobór skutecznych preparatów do mycia i czyszczenia.
 • Doradztwo w zakresie utylizacji odpadów zużytego chłodziwa.
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji czasu przezbrojenia maszyny.
 • Renegocjacje cen środków smarnych, alternatywne oferty.

Dlaczego odpowiedni monitoring chłodziwa jest opłacalny?

 • Przedłużenie żywotności chłodziwa = wydłużenie czasu jego pracy.
 • Eliminacja przestojów maszyny związanych z wymianami chłodziwa.
 • Redukcja kosztów związanych z utylizacją zużytego chłodziwa.
 • Redukcja do minimum podrażnień skórnych spowodowanych bakteriami.
 • Redukcja kosztów związanych z niewłaściwą dystrybucją chłodziwa w zakładzie przez utrzymywanie właściwych stężeń roboczych i stężenia dolewek.