Diagnostyka: analiza fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna chłodziw oraz cieczy przemysłowych.

Bezpośrednio u klienta określamy następujące parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne chłodziw i/lub wody:

  • zawartość chlorków, siarczanów, azotynów,  związków żelaza, kobaltu, ołowiu, miedzi
  • temperatura, pH, stężenie chłodziwa [refraktometrycznie i/lub kolorymetrycznie]
  • twardość ogólna, przewodność elektryczna właściwa
  • stężenie biocydów w chłodziwie
  • stopień skażenia mikrobiologicznego [ bakterie, grzyby, drożdże]
  • korozyjność cieczy przemysłowych
  • skłonność pianotwórcza chłodziw i innych cieczy przemysłowych w centralnych układach smarowania i   chłodzenia
  • skłonność do tworzenia mydeł przez wodorozcieńczalne środki smarne
  • wyznaczamy współczynnik refraktometryczny dla chłodziw

 

Koszt Naszej usługi zależy od indywidualnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

Propozycja: PAKIET STANDARD* : oznaczenie dla chłodziwa pracującego w układzie: pH (metodą potencjometryczną), stężenia (refraktometrycznie i kolorymetrycznie), twardości ogólnej (metodą paskową), zawartości chlorków (metodą paskową), stężenie biocydów, ogólnej liczby bakterii, grzybów, drożdży w 20 st. Celsjusza po 72 godz. (na pożywkach mikrobiologicznych), stopnia zasolenia (metodą konduktometryczną), skłonności korozyjnych chłodziwa (metodą Ford-Test).

 

Cena netto pakietu STANDARD  90 zł +23%VAT

dla jednego układu, niezależnie od pojemności

Cennik proponowanych, niektórych analiz znajdziecie Państwo poniższej  w tabeli.

Cennik analiz dla przemysłowych środków smarnych

Lp.Wg normyCena netto [+23%VAT]Oznaczany parametr
1APN-92/M-55789oferta indywidualnaKorozja metodą Herberta
1BPN-92/M-5578922 złKorozja metodą Ford-Test
2PN-85/C-0406645 złLiczba kwasowa- metodą miareczkowania potencjometrycznego
3PN-88/C-04049*45 złLiczba zasadowa - metodą miareczkowania potencjometrycznego
4PN-84/C-04064oferta indywidualnaOdczyn wyciągu wodnego
5PN-85/C-04093oferta indywidualnaOdporność na korozję
6PN-86/C-04065oferta indywidualnaOdporność oleju na emulgowanie
7PN-89/C-0496310 złPomiar pH
8PN-EN 27888:199910 złPrzewodność elektryczna właściwa
9PN-72/C-045548 złTwardość ogólna- metodą paskową
10PN-81/C-04082oferta indywidualnaWłasności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych
11Test Mikrocount combi
f-my Schulke
19 złOgólna zawartość bakterii i grzybów w temp. 20 st. Celsjusza po 48/72 godz.
12PN-85/C-04055*oferta indywidualnaOdporność olejów na pienienie
13Brak danych28 złSkłonność wodorozcieńczalnych emulsji do tworzenia mydeł [w odniesieniu do twardości ogólnej wody]
14PN-EN 27888:199910 złKonduktometryczny pomiar zasolenia cieczy
15zgodnie z wytycznymi producenta testu 10 złoznaczanie metodą paskową zawartości w chłodziwie jonów: Fe, Co, Pb, Cu, chlorków, azotynów.
16zgodnie z wytycznymi producenta testu25 złoznaczanie zawartości formaldehydów
17PB/UC/38 wyd.1 z 01.11.20065 złTemperatura

Wykonując inne, istotne analizy w laboratoriach zewnętrznych, pomagamy utrzymać procesy technologiczne na odpowiednim poziomie jakościowym i ekonomicznym.

 

Zadzwoń! Zobacz jak możemy wspomóc Twoje przedsiebiorstwo