Optymalizacja procesów, warsztaty i szkolenia

Poprzez swe doświadczenie w różnych branżach przemysłowych, pomagamy klientowi popatrzeć na procesy technologiczne z innej perspektywy, prowokując “burzę mózgów” w kręgach technologicznych i inżynieryjnych.

  • SMED
  • Procesy obróbki wibro-ściernej [proces, materiały i płyny wspomagające]
  • Procesy szlifowania

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla operatorów, technologów, inżynierów.

  Popularyzujemy filozofię SMED (Single Minute Exchange of Die)

SMED to zarówno nazwa metody szybkiego przezbrajania, jak i metodologii osiągania czy też wdrażania tej metody.

SMED jest elementem tzw. kompleksowych systemów zarządzania (operacyjnego), takich jak   Total  Productive Maintenance czy System Produkcyjny Toyoty ( szczupłe zarządzanie, Lean Manufacturing)

Istota metody krótkiego przezbrojenia:

– Jak najwięcej czynności wykonać poza samą maszyną, w czasie gdy ona jeszcze pracuje. Na przykład jeśli przezbrojenie polega na wymianie matrycy lub formy oraz podgrzaniu jej, to wstępne podgrzewanie należy urządzić przed wymianą. Jeśli trzeba wymienić dysze na stelażu i wyregulować je, to należy zrobić to na stelażu zapasowym, zawczasu, aby można było zatrzymać maszynę tylko na krótki czas wymiany całego uzbrojonego stelaża.

– Gdzie tylko to możliwe zastosować mocowanie “jednym ruchem”. Na przykład zatrzaski zamiast śrub (do mocowania osłony itp.). Podobnie uchwyt bagnetowy z wykrojnikami czy innymi końcówkami roboczymi.

Istota metodologii osiągania krótkiego czasu przezbrojenia:

– Przeprowadzić bardzo dokładną obserwację rzeczywistego procesu przezbrojenia, aby zarejestrować wszystkie czynności.

– Podzielić czynności na te, które koniecznie trzeba wykonać na zatrzymanej maszynie, oraz te, które można wykonać na zewnątrz, bez zatrzymywania maszyny.

– Krok po kroku przeprojektowywać proces przezbrajania, wyprowadzając na zewnątrz kolejne fragmenty tego procesu.

– Przeprojektować elementy mocujące i regulacyjne itd., którymi trzeba operować przy wyłączonej maszynie.

Czas przezbrojenia decyduje o elastyczności systemu produkcyjnego. Im krótszy, tym mniejsze straty w oczekiwaniu na przezbrojenie i ustawienie maszyny, a więc tym mniejsze partie produktów można produkować opłacalnie.

Obróbka wobrościerna

 

To proces obróbki powierzchni detali z  różnych materiałów, różnej wielkości oraz różnej geometrii. Dobrze skonfigurowany proces da oczekiwane rezultaty nawet dla detali o bardzo skomplikowanej geometrii.

 

wibrościerna obróbka1

Proces stosowany jest do:

  • usuwania zgorzeliny/ czyszczenia powierzchni
  • nabłyszczania/ rozjaśniania/ polerowania
  • zaokrąglania powierzchni/ usuwania nadlewek
  • szlifowania