Klasyfikacja i utylizacja odpadów

Współpracując ze specjalistycznymi  laboratoriami analitycznymi i ośrodkami szkoleniowymi śledzimy na bieżąco zmiany w Polskim ustawodastwie związanym z Ochroną Środowiska i Gospodarką odpadami.  Ponadto współpracujemy z firmami zajmującymi się odbiorem danej grupy odpadów.